ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිදීම……

මිදීම……

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2024-May

කර තබාගෙන වෙරෙන්
බර දරාගෙන සෙමෙන්
මමම ඔසවන් යමි මම්
කොහේ යම්දැයි නොදනිම්

අසීරුය ඇවිදීම
නොපෙනේය මගක ඉම
මටත් වැඩි බරක් ලෙස
දැනේ මට මගේ හිස

දුක් දෝමනස්ස බැමි
තවත් දේ මට අහිමි
ජීවිතය හා වෙලී
මා ලඟය ඇලි ගැලී

සිත කයෙන් වෙන්කරමි
අනිසි දේ අත් හරිමි
නොදැනේවි දුකක් දැන්
නිදහස් ය මා බරෙන්