ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මා අයිති දුරු රටට මට යන්න ඉඩ දෙන්න !

මා අයිති දුරු රටට මට යන්න ඉඩ දෙන්න !

දයා ආනන්ද රණසිංහ - එක්සත් රාජධානිය
2024-May

තුරු ලතා මල් පැළඳි වන වදුලු පීරන්න

වැහි වළා දුහුල් ඇඳි කඳු ශිඛර නැග ගන්න

නෑ සියන්, යහළුවන් මුහුණුවර දැක ගන්න

මා අයිති දුරු රටට මට යන්න ඉඩ දෙන්න !

නෙක බොජුන් ඇති නමුත් බත තරම් රස නොවේ

මුදු යහන රළු පැදුර තරම් මට සුව නොවේ

වදන් මිහිරිය ඔබේ සැබෑ සෙනෙහස නොවේ

ගතින් මා මෙහි නමුදු සිතින් මා මෙහි නොවේ

සිනා අමතකව ගොස් හද පෙළෙන දුක් ගින්න

පිරි දනන් සමග ඉඳ උන් කඳුළු පිස ලන්න

මා ද එහි කෙනෙකු බැව් පෙර මතක නැති වෙන්න

මා අයිති දුරු රටට මට යන්න ඉඩ දෙන්න !

ලන්ඩනය – එක්සත් රාජධානිය