ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මමද ඔබහට වරද නොතබමි!

මමද ඔබහට වරද නොතබමි!

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-October

ටයරෙ සොහොනේ අතක කොටසක ඉතිරි වී තිබු බාහුවේ

ඇයයි සෝමෙව කුරුසෙ පච්චෙන් හැඳින කඳුලෙන් සේදුවේ

දැයට මුක්තිය පතා යහපත් රටක් සදනට සීරුවේ

ගියද සටනට සොයා යුක්තිය නැතිය දෙවියොත් බේරුවේ

තනිව දිවිමග කුරිරු සටනක යෙදෙන්නටවී පාළුවේ

යුහුව රැකියා සොයා දිව්වද සියළු වෙර ගියෙ කාණුවේ

බැරිව තවදුර ඉවසා ඉන්නට තුන් කුසක ගිණි මේරුවේ

නැතිව අන් මග ඇයත් වැටුනා සතුට විකුණන තීරුවේ

ඇතුව බිය සැක යන්න සිදුවිය කැඳවු මිනිසුන් සමගිනේ

පසුව ඇවිදින් මරිය මවගේ දෙපා ළඟමය නැවතුනේ

පැතුව දහසක් පැතුම් අතහැර මාවතට ඇය පිවිසුනේ

යුතුව තිබුණෙන් දරුවො දෙන්නෙක් රකින්නටමයි දෙවියනේ

ඉරිදා මෙහෙයට ගියොත් නොරිසුම් බැලුම් හදවත හීරුවේ

හැරදා සුසුමක් දරා ගත්තා වෛර නැහැ සිත පෑරුවේ

පසුදා අවුදින් සැදැහැවතුමයි ඇයගෙ සිරුරම තේරුවේ

බැරිදා උපයනු නිරන්තර භෝජනය වතුරෙනි බේරුවේ

ඇයද මවකිය දිවිය පුදනා දූ පුතුන් වෙත සෙනෙහෙනේ

වරද කිමදෝ ඇය පෙලන්නට හේතු නොදකිමි සමිඳුනේ

අදද ගල්කැට අතට අරගත් පව්කාර දන පෙරමුණේ

සමිද ජේසුනි ඉදිරියෙන් හිඳ ඇයව ගලවා ගනුමැනේ