ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මතක…

මතක…

ලලනී ගීකියනගේ - රත්නපුර
2024-June

අරා ගගනත තරු කැළුම්
නාවා…
පෙරා සඳකැන් ගෙමිදුලේ
ගෑවා…
දරා කොළ දළු පලින් හද
වාවා…
සරා සඳ ඔබ මල් සුවඳ
පෑවා…!

උතුම් පුන් පෝ සඳයි
දිලිසෙන්නේ…
හැඟුම් මල් පූදිනා
දින වැන්නේ…
පැතුම් ඉටුවන්නටයි
පින් දෙන්නේ …
සුපිපි කුසුමක සුවඳ
පැතිරෙන්නේ ..!

සලා නෙතු අග කඳුළු
මුතු අහුරේ…
වෙලා හද සෝ සුසුම්
රැලි ඉතිරේ…
වළා රොදකට මුවා
වී අඳුරේ….
ගලා රොන් සුනු ඈත
දුර විසිරේ…!

මඳ පවන වැද සීත
කඳු සිරසේ….
ලපලු නැළවේ කැකුළු
මල් විලසේ…
හෙටත් මල්වර නොවුනු
මතකය සේ….
නෙතක් කඳුලැලි පුරයි
හොර රහසේ…..!

Photo credit ; Alex Meta