ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බෝසමිදු අභියස

බෝසමිදු අභියස

උපාලි අත්තනායක - මහනුවර
2023-July

තෙල් මල් පුදලා සුවද දුමින්
සාදු හඩින් ගී මුමුනාලා
දුක කීවා බෝසමිදුන් අභියස
පිහිටපතා ජීවිත ගමනේ

පැන් කලයෙන් බෝසමිදුන් නහවා
හදේතියෙන දුක් නිවන්න පැතුවා
බෝසමිදුන් හට දුක දැනිලා
හිනැහෙනවා සිලි සිලි නාදෙන්

සිසිල් සුලං රැලි හමා ඇවිත්
සිත නිවුනා බෝසමිදුන් සෙවනේ
තුනීවුනා දුක් දොම්නස් සැනෙකින්
සහනය ගෙනදෙයි සිතට සැනින්

අන් පිහිටක් නැත බුදුගුණ පමනයි
නිවා ගන්න දුක් සංසාරේ