ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බයයි…….මම

බයයි…….මම

ෂර්මිලා බංදුනී දංවත්ත
2023-November

පොඩිකාලේ මම
හරි බයයි කනත්තට
දවල්ටත් යන්නේ නෑ
පහු කරගෙන

ඒත් දැන් එහෙම නෑ
මම කැමතිම තැන මෙතන
ඔයා නිදනවා
මේ මාර ගහ යට

මම දැන් දන්නවා
බය වෙන්න ඕන කාටද
ඔවුන් ඔක්කොම
මේ තාප්පෙන් පිට