ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

..බංකොලොත්…මුතු ඇටය…

..බංකොලොත්…මුතු ඇටය…

ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය
2023-March

ඉන්දු සයුරේ මුතු ඇටය ලෙස
නිරතු විරුදා ලැබ සිටිය රට
දිනෙක් ලඟදී බංකොලොත්වී
ලොවට ඒ බව කිව් උජාරුව…
නවම් සිව් දා…රටම හඩවා…

ජන කැමැත්තක් නොමැති පාලක
රටම රවටා බලය අල්ලා
කම්බ හොරු සහ පවුල් බලයෙන්
සුවැති දිවිපෙත් නිති ගෙවන්නේ …
පොදුයි කී ජන.. නොවිදිනා දුක්
ලක හැමම එකලෙස විඳින්නේ…

කුඹුර පාළුයි පෝෂණය නැත
දරුන් වැඩිහිටි හාමතේ
දහස් තරුණන් නොරැකියාවෙන්
අගනුවර මැද පෝලිමේ
උගත් නූගත් හැමම එකලෙස…
විදෙස් රට යන අරගලේ…
නොසිතු කලකදි තෙකල විදුලිය
ජන සිරුරු එන්නත් වුනේ
එ මිල සටහන් විදුලි ලදුපත
ලැබූ ජනහට….
නොකල දේ නිති සිහිවුනේ…

හැමට එකලෙස ඉහල බද්දක්
ඇත්තො නැති බැරි අය කලා
කවර දිනකදි නොදුටු ඇති අය
බදු බරට මග අරගලේ
විද්වතුන් පෙලපාලියේ…
එය විදින ජන අගුපිලේ…

රජයෙ රෝහලෙ නොමැත ඖෂධ
සුසුම් ලන ලෙඩු පන අදියි
ඩොලර් යහමින් හොරා ගතවුන්
බෙහෙත් ගැනුමට රට ගියේ…
තෙලෙන්..බෙහෙතෙන් කරපු වංචා
වෙතින් පාලක තරවුනේ…

මෙවන් දහසක් ගැටළු මැද්දේ
ලකේ ජනතා දුක් විඳේ
බලය රැකුමට සටන් පාලක
මැතිවරණ නම් බලු පොරේ…
හැමද සුඛදිවි පතන පාලක
හැමම රවටා මැතිසබේ….