ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොසොන්

පොසොන්

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2023-June

පොසොන් සඳ එබී රන්වන් පොළොව සිඹී
මලින් හැඩ වෙවී ගහ වැල බුදුන් වඳී
පවන් රොද වැදී බොදු හඬ නගන කොඩී
මෙවන් අසිරි මැද සමරමු ! මිහිඳු හිමී