ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පෙරහැර

පෙරහැර

සුදත් දේවප්‍රිය
2021-February

සීරුවෙන් වඩිනුය පුත
රහමෙර නොවී නාලාගිර
යදමින් බැදුනද පා යුග
නුදුටු සේ යා යුතුය අප

බලාපන් දියවඩන
උජාරුවට පාවාඩ මත
හෙලුබැලි පැටවු දෙපස
එතුම් උන් නුදුටු සේ යන

ආං මහරජ වාසී
විරාජමාන වේවී
හේවිසි හොරණැ වී
හිත් වේගෙටම තලාවී

ඕං නිලමේ පන්තිය
පින්තාරු නැටුමකිය රජු ලග
තාල වන්නම් පන්තේරු කුමට
එතුම් සිනාසෙන්නේ කෙළි කවටට

ඉතින් සීරුවෙන් යමු පුත
තබා යදමින් බැදුනු පායුග
අලුත් හුස්මක් ගෙන තව
අලුත් පොලොවක යමු හෙට