ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පුත රාහුල

පුත රාහුල

පුල්ෂි චන්දිමා ජයසිංහ - කුරුවිට
2021-April

තබන පා සටහනෙන් මහීකත සැනසුනා
වඩින මග දෙව්බඹුන් මලින් පුද සරසනා
නිවෙන සනහන රුවකි කසාවත දරමිනා
දිලෙන පුරහඳ වැන්න නුඹෙ පියා වඩිමිනා

දුටුවෙ නෑ ඔහු තරම් නිවා සැනසුන සිතක්
සැරුවෙ නෑ නෙත් අදර බැතිබර වු තව රුවක්
පැතුවෙ සසරින් සසර එක්ව යන දිවිමඟක්
ලැබුවෙ නිවනින් නිවුණු මහා පින්බර සඳක්

මවක් ලෙස පදවියෙන් මා උතුම් කොට පුදා
පියෙක් වී ලෝ සතට නිවන් මග එලි සදා
පුතෙක් දායාද කර අඹරෙ තරු සේ එදා
කලක් ගත වී ගියා කඳුළු සයුරේ කිදා

පාවාඩ මත තබා දෙපා අදරින් පුදා
දායාද ඉල්ලන්න පුතුනි සෙනෙහස රදා
ආශාව දුරලලා නික්ම ගිය මුත් එදා
සේයාව හඳුනාවි වුවත් අමවක මෙදා