ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පැතුවද කිරි ඉතිරෙන වසරක් හිමිය බදු පිරි විසි හතරක්..

පැතුවද කිරි ඉතිරෙන වසරක් හිමිය බදු පිරි විසි හතරක්..

ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය
2024-January

දුරුත්තේ සීතල නොදැනේ
දුක් ගිනි හැම සිත් දැනුනේ..

කිරි මිල අහස් උස
දරුට නැත පොත පත
පෝෂණය අවමය
දරුවන් හැම කෙසගය..

බෝ..ළූණු මිල ඉහලයි
එළවළු බතක් නොපිසෙයි
මස් මාළු රස නොදනියි
මෙහෙව් වසරක් දැන් ඇරඹෙයි..

ඇති නැති හැම කෙනෙක්
එක ලෙස නිරුතු නයවී
රටම ලොවට දුප්පත්වී
එමග යන වැසි දොම්නස්වී..

ආදායම් මං ඇහිරිනි
ජීවිත සටන ඇරඹිණි
සොර බිය දෙගුණ විය
නව වසර එලබිනි..

මෙලෙස කෙලවුනු මුතු ඇටයට
හතලිස් අට වසරෙ එයි හොඳ කල
පාලකයින් වෙතින් වහසිය බස
හුදී ජන හැම වෙයි සුසුමක..

දුරුත්තේ සීතල නොදැනේ
දුක් ගිනි හැම සිත් දැනුනේ..

පැතුවද කිරි ඉතිරෙන වසරක්
හිමිය බදු පිරි විසි හතරක්……