ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ප්‍රථම ප්‍රේමය හිමි වෙන්න –

ප්‍රථම ප්‍රේමය හිමි වෙන්න –

සජින්ද්‍රා ලෙව්කේ බණ්ඩාර - මෙල්බන්
2021-March

රතු තොල් ලාවට සිප ගන්න
මට ඔබ හරි හැටි විඳගන්න
ලොවට හොරා මට ලං වෙන්න
ලෝකය මොහොතක් නවතින්න

ඔබට හොරා ඔබ ලඟ ඉන්න
රැලි රැලි කෙස් අත ගෙන ඉන්න
බබලන නෙතු මට හිමි වෙන්න
දෙවියනි වරමක් මට දෙන්න

කාලය ආපසු හරවන්න
කඳුලු බිංදු ඇගෙ පිස ලන්න
හදවත සදහට සැනසෙන්න
ප්‍රථම ප්‍රේමෙ මගෙ හිමිවෙන්න

මගෙ සුරඟන ඔබ හිනැහෙන්න
සුදු සඳ කිරණින් පුරවන්න
සත් සමුදුරු පිහිනා ඔන්න
මම එමි ඔබ හිමි කර ගන්න