ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පනාපුත්‍ර කුහුඹු පැණියෙනි

පනාපුත්‍ර කුහුඹු පැණියෙනි

ආරියරත්න ජයසිංහ - මහරගම
2022-September

විරිදුවකින් නෙත් සිත් පොබ කරවන
‘නෙයින තම්බිගේ සූදුව’ අල්ලන
මුඩුක්කුවේ හිට්ලර් වැඩ පෙන්නන
‘ඇඩ්‍රස් නැති’ එකම ජැකා ඔබ

කුරුනේරිස් එයි ‘කඩුල්ල’ පැනගෙන
‘ධර්ම යුද්ධ’යෙන් ජය ගොස නඟමින
‘පළිඟු මැණික’ ගෙන විස්කම් පාමින
ඔබ සමකළ හැකි තවෙකෙක් කොහි වෙද

‘සූරිය අරණේ’ වන මැද රජකළ
‘උදුම්බරා’ ‘ඝර සරපෙ’හි වැජඹුන
‘එකගෙයි සොකරි’ත් ‘අස්වැසුම’ත් ගෙන
ඔබ ආ රඟ අප දුටුවා පෙර දින

විසුළු වතින් පබවත බිය වද්දන
‘කුස’ නිරිඳුය රජ මැදුරේ කඹුරන
‘අප්පච්චී’ ලෙස දූ වරු සමගින
ඔබ පෑ දස්කම් විස්කම් කොපමණ

‘මහා සිංහලේ වංශය’ සොයමින
දෑ අභිමානය ඔසවා තබමින
‘කළු ගඟ දිග’ පැදයන ඔරුවක හිඳ
සොබා සිරිය පා මන්මත් කරමින
කරලියේ නැඟ පුළුල් තිර මත
ටෙලි තිරය මත ඔබ රැඟූ රඟ
යළිත් රඟ දෙන් සිංහයාණෙනි
‘සිංහබා’ පිය සිංහයා මෙන