ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොපෙනෙන මුහුණු

නොපෙනෙන මුහුණු

නාලක ගම්මැද්දේගෙදර
2023-October

ජිවන ගමනේ හමුවන
දහසකුත් මුහුණු අතර
කිසිවක් නොලිවුනු
හිස් කඩදාසි මුහුණක් මුනගැසිනි
විර්යය දරා කියවන්නට හැදුවද
කියවාගත නොහැක

ලන්වි බැලුකල ඉරේසර් කල
අපහැදිලි ජායා මුහුණු කිහිපයක් දිස්විනි
හිස් කොලය මත පැන්සල් කුඩු තවරා
මැකුනු කතා මතුකරගතිනි

පියරු තවරා නිලඇදුම හැද පැලද ගති
උදැසනින් හිනාමුහුණ පලදති
රැකියාවට යති. සිනාවෙති
එයට උඩින්
අව්‍යාජ ප්‍රබෝදමත් මිත්‍රශිලි
මුහුණු පලදිති
පාරිබෝගිකයන් ලොකු ලොක්කන් ආයතන සතුටුකරති

පැය අට ගෙවති
බොඩිමට එති
සියලු මුහුණු ගැලවති
නැවතත් හිස් කඩදාසි
මුහුණ මතුවෙති

බොඩින් දොරගුලු වැටෙති
හිනා මුහුණක් ගෙන පලදති
දෙමාපියන්. නැදැයන්. යහලුවන්. සනසති
ආදර සන්ලාප දොඩති
අහුවෙන දෙයක් කති

ඇදට වැටෙති ලොව තනිවෙති
විදුලිපන්කාව දෙස බලති
කල්පනාවක සමවැදෙති
හිස් කඩදාසි මුහුණද ගලවති

අරුමෙකි
ශෝකාන්ත මුහුණකි
ආදරබර සහෝදරියකි මිතුරියකි පෙම්වතියකි
දෙනෙත් පියවෙති
ඇය නිදියති