ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නූතන ලෝකයේ ……….

නූතන ලෝකයේ ……….

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැළණිය
2023-June

අතීත කතාව :

මිනිසා පසු කළා
ගල් යුගය
දඩයම් යුගය .
ගලින් කළ තුඩු ඇති
හියොවුර කරෙහි ලා
ලුහු බැඳ ගියා සා මුවන්
හෙලා ගන්නට මස ට.
බෙ දා ගත්තා ඒ මස
ගැහැණිය සහ ඇගේ පැටවුන්
සමඟ

අසල ගල් ලෙන්වල
දඩයම ට සවි නැති
දුබල හැත්ත ට
ටිකක් දුන්නා
හිලව්වට දුන්නකට
හීයකට මී වදයකට
හාරා ගත් අලයක ට
එසේ බිහි විය
මස් විකුණුම

හිමි වලට වැදි කළ දඩ මසට
කාන්සියෙ හිටියේ ගැහැණිය
ඇයට සිතුනා කරන්න ට
දඩයමක්
සිතා ගත්තා දෙන්නට
ඇඟ මස
වට පිටින් ඉව අල්ලන්න
අසල්වැසියකු ට
හිලව්වට මී බිඳකට
ඇට කැබලි මාල පොටකට
කවර තහංචියක් ද
කාන්සියත් මැකේ නම්
එසේ බිහි විය
පැරණිතම රැකියාව

වර්තමාන කතාව :

එල්ලා තිබේ කොකු වල
මස්
කුකුල් මස් ගව මස් ඌරු මස්
කඩ පිලේ කඩවල
තබා ඇත ඩීප් ප්‍රීසර් වල
ලස්සනට පෙලට
ටින් වල පැකට් වල
සුපර් මාර්කට් වල
ගන්නට කැමති පමණ ට
පෙන්වා සැඟ වූ කාසි
ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල

සුවඳ පැන් සනහා
සුවඳ ඇඟ ගල්වා
මුදු බසින්
සුසුමින්
නිති කර සිත් මුලා
අනලස්ව දෙයි ගැහැණිය
ඇඟ මස
රුපියල් ඩොලර් කොල වලට
පැය ට පැය බාගෙට

නෙක නාලිකා තරඟෙට
විවර කර බාගෙට
පෝතක හංසයින්
ඇත් දළ පැහැය ගත්
ඇගේ සුමට බඳ පෙදෙස
පෙර කවින් සම කළ
රඹ කඳ ට
දුටු දුටු ඇස් එහි ම අලවන
ඇගේ හැඩ දෙවටොර
සලා කරකා
සිහිනිඟ සමග
විකුණති රැගෙන විත්
අපේ සාලෙට
ලොකු කුඩා දර්ශන තල මත

සබඳ මේ නූතන
මස් කඩේ කතාවයි
තලු මරා මස් කා
සිහි මුළා වී නැත්නම් දැනට ම
දැකිය හැකි තව තැන්
ඔබ සිතින් ඔබට ම

03-01-2022

නූතන ලෝකයේ
මස් විකිණෙන්නේ මුවට ගෙන
දිවෙන් රස විදින්නට පමණක් නො වේ
ඇසින් කනින් නාසයෙන් ශරීරයෙන්
ගෙන මොහොතකට මනසින්
විඳින්නට ය
විකුණුම් කරුවන් සහ ගැනුම් කරුවන්
හැම ම අසිහියෙන් සේය