ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිහඬ විලාපය

නිහඬ විලාපය

ආචාර්ය මංජුලා සිල්වා
2021-November

මලානික හිරු සිතිජ ඉම ගිලගද්දී
ඔබ සිරිය බලන්නට ඇදෙන්නම්
සුදෝසුදු වැලිතලාවේ පහස විඳින්නට
එදා මෙන් අප දෙපා නගන්නම්

දුරු කතර ගෙවා ඔබ සොයා අප පැමිණියා
කිමද ඔබ නිසොල්මන් වී මෙදා
එදා මෙන් දඟකාර රැළි නොමැත පා සිඹින
සිසිල් පෙන කැට නොමැත අප බදා

වේදනාවෙන් නැගෙන රළ රැගෙන ඇදි ඇදී
කියන්නට තනන්නේ කුමක්දෝ
එදා සුන්දර වෙරළ අද නොමැත රඟන්නට
මුදු සුළග කසල හා රඟයිදෝ

සඳ එළියේ දිලුනු සුදු පෙණ කැටිය අද නොමැත
හොරෙන් අප දෙස බලා සිටින්නේ
වෙරළ සිප ගනු නොහැකි, වදන් තෙපලිය නොහැකි
නිසා ලතැ වුලෙන් දෝ සිටින්නේ

සොභා දහමේ අසිරි නොමසුරුව ලබා දුන්
නිසාදෝ මට මෙහෙම කරන්නේ
ඔබ වැළපෙනා අයුරු කිසිවෙකුට නො ඇසේද
මිනිසුනේ ඇයි වෙරළ නසන්නේ