ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිශාන්තය

නිශාන්තය

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2021-June

දිය කඩිත්තේ රඟන සෙවනැල්ලෙ සිතුවමින්
මැවෙන්නේ කලා පිරි සඳ මඬල බබලමින්
අඳුරු නුබ කුස මතින් මදු ගීත මුමුනමින්
තරු කැකුළු හිනැහේවි මඳ නලට යාවෙමින්

තුෂර පිනි කැලුම් වැද කොඳ කැකුළු හිනැහේවී
සමන් මල් පොහොට්ටුව හිටි ගමන් නැගිටීවී
සඳ පහස විඳ ගන්න කුමුදු පෙති පිබිදේවි
නිශා රඟ මඬල වෙත පොර කමින් රැස් වේවී

සිලිලාර කැලඹිල්ල සඳ එලියෙ දැවටෙමින්
අලුත් රහසක් කියයි අහස් ගගෙ පීනමින්
පුරුදු ලෙන්ගතු කම ම හද පුරා මෝරමින්
සැලෙයි පිණි බිඳු වැලේ මන් තොසින් පැටලෙමින්

විල් දියේ රඟපාන රැස් කඳේ තුරුල්ලේ
පෙන කැටිති දඟ කරයි හිතුමතේ නිදැල්ලේ
සිව් දෙසින් රාව දෙන සංගීත සැදැල්ලේ
මල් පුසුඹ ඉව කරයි මලවි ලද ඇසිල්ලේ

රන් පියුම නිදි කිරයි මිහිලියේ ලය මතේ
හමා යන මද පවන ගිම් නිවයි ඇගෙ වතේ
සිනිදු මීදුම් සළුව අතුරලා මුදු ගතේ
සඳ පහන් මුවා වෙයි වලාවට නිදිමතේ