ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිවන

නිවන

මොරටුවේ සන්දියා ප්‍රනාන්දු
2021-December

මුදුනේ හිස මත…
කෙහෙරැළි බැන්දට
දෙකනේ එල්ලෙන…
තෝඩු නොදැම්මට
දිලුනේ ගෙලවට …
මාලා රන්පොට
සයනේ කුමටද…
විසිතුරු නිවනට

බලන් මිනිසුනේ,
මහමඟ මිය ඇදෙනා
සුරත් මුදුන් දී,
යදිනව හද දවනා
පුරන් ආව පැතුමන්,
පන නළ ගැහෙනා
පතන් හදවතින්,
සසරෙම පින නිවෙනා

සන්සුන් සිතින් භවයෙම
සසරේම නිවන්…..
සක්මන් ගමන් නය නොම
වී යාම නුවන්….
වත්කම් ඇතත් පැක් වී
සිප් බෑග් දවන්….
දැන්වත් ලබන් සුව සදහම්
දෑස් නවන්….