ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නාන ළිඳ

නාන ළිඳ

කුමාර හෙට්ටිආරච්චි
2022-July

නාන ළිඳ හැමදා ම සොඳුරු විය
කාවයියනුත් බොහෝ සතුටු විය

හැමදා ම දිය නාන ගෑණු විය
ඒ ගෑණු ළඟ නාන පිරිමි විය

ඉනූ තනපට පුරා කූඹි විය
නිදන නිදිකුම්බා ද අවදි විය

නැමි නැමී කුණු උලන ගෑණු විය
හැරි හැරී පිට උලන පිරිමි විය

තුත්තිරි ද කස්තුරි ද මිශ්‍ර විය
ගුස්ති දැන වස්තර ද ත්‍රස්ත විය

නානු ගා රාණි ගෑ ගෑණු විය
පාඩුවේ සන්ලයිට් පිරිමි විය

සබන් උඩ උදම් වූ ගෑණු විය
ගුදම් ළඟ පදම් වූ පිරිමි විය

කන හාරමින් බලන ගෑණු විය
දත් හාරමින් කහින පිරිමි විය

හවරියෙන් පොල් ගාන ගෑණු විය
හිරමණෙන් පිට කහන පිරිමි විය

සබන් පෙණ සක්වලට වීසි විය
ඉනෙන් උඩ ඉනෙන් යට ප්‍රීති විය

දිය රෙද්ද සේදෙමින් තුනී විය
ක්ලේශයෝ නොසේදී ශේෂ විය

ගෑණුන්ට ඉනෙන් උඩ මතක් විය
ඒ නිසා පංසලට යන්න විය

පිරිමින්ට ඉනෙන් යට මතක් විය
ඝන්ටාර හඬත් චූ බරක් විය

නාන ළිඳ ටිකෙන් ටික පාළු විය
බාල්දිය ළිඳ ගාව තරුණ විය.

පංසලේ සෙල්මුවා දොරක් විය
ගෑණුන්ට නිවන් දොර මතක් විය

පිළිකන්න පැත්තටත් දොරක් විය
පිරිමින්ට බාල්දිය මතක් විය.