ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නව වසරයි මිනිස් කැළයි…..

නව වසරයි මිනිස් කැළයි…..

වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ - නුගේගොඩ
2024-January

නිල් කඳු අතරින් පිණි මල් එක් වී ගලා ඇඳෙයි ගඟුලැල්
තුරු හිස් සරසා සුවඳක් පතුරා පිපී දිලෙයි නෙක මල්
හිමිදිරි යාමෙක ලොවම පුබුදුවා නැඟෙයි විහඟ ගී වැල්
දිනකර පිබිදී නව වස එළැඹී පතුරයි ලොව හසරැල්.

නොමැරෙන විලෙසින් සිටිනා සැමදා බලයෙන් මත් වන්නේ
අසරණ දනගේ නෙත් දිය සයුරේ වියරුව කිමිදෙන්නේ
පිපෙනා මල් පෙතිසුවඳ නොදෙන්නට හැමකල් සැරසෙන්නේ
නොමිනිස් මිනිසුනි හෙට ලොව දිනනට මෙත් සිත් දරපන්නේ

මිනිසුන් රුදුරුව අවි ගෙන දෑතට වගුරයි ලේ දහරා
වන සත් විලසට පැටලී වියරුව යුද වැද සිත් පාරා
හසරක් නොමැතිව දිය දම් දිනිතිය කෙලෙසා රුදු ලීලා
කුමටද සැමරුම් මේ නව වසරේ දල්වා ගිනි මාලා.