ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දිසාපාමොක් ඇදුරු තුමණී

දිසාපාමොක් ඇදුරු තුමණී

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-April

සැරද ඇදුරිඳු දිසාපාමොක් මනමෙ කුමරුන් වෙමි මෙමා

මහද බැති පෙම ඔබට පුද දෙමි පුරුදු අයුරින් හිස නමා

නිබඳ කැපවී උගෙන ගත්තෙමි එදා ඔබ දුන් සිප් සැමා

වරද මුල්තැන දිනා ගැනුමද මගෙ දිවිය වන්නට නිමා

සුරළියක මෙනි රුවින් දිලුනේ කියනු ඒ ගැන කුමකටා

ඇයයි හේතුව තක්සලාවෙහි සිසුන් අතරෙත් සටනටා

දුටුව පමණින් සිත බැඳෙන්නට වනයෙදී වැදි රජෙකුටා

නැතිද ඇදුරනි ඔවා දුන්නේ පතිනියක වන දියණිටා

ඉතා රස ඵල කුස පිරෙනතුරු නෙලා දුන්නෙමි බුදිනටා

මනා පියකරු දුලබ වනමල් සොයා සැරසුවෙ ගෙලවටා

කඩා බැමි බිඳ සෙනෙහෙ ගැලුවත් ගින්න ආශා නිවනටා

වහා සෙලවෙන සිතක් නවතිද කෙදින පතිදම් රකිනටා

සරණ පාවා ගත්ත පසුවත් අයිතියට ගැටෙනට වුණා

බිසව වැද්දා හට නොදෙන්නට දරුණු සටනට පිවිසුනා

අවැසි මොහොතේ තීරණේ නිසි ඇයගෙ සිතිවිලි පැටලුනා

දිවිය හා ආශාව මාරුව කඩුව දීමෙදි වැරදුනා

ඇගෙන් සිදුවුන වරද වූයේ නොදානුවත්කම දෙමි සමා

දුනිත් නම් යුතු දැනුම දරුවට විපතකට ඉඩ නැත් තෙමා

ඉතින් ඇදුරනි වරද මගෙ නැත හේතු අයැදින්නට කමා

යොවුන් ජීවිත දෙකක් විපතට දැමු වරදකරු ඔබ තමා