ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දියණි ඔබ ?

දියණි ඔබ ?

චන්දන හෙට්ටිආරච්චි - නිට්ටඹුව
2021-April

පියෙක් නමට ඔසවා තැබු දියණි නුඹ
සියක් අතර දිදුළනු සිතුවේය දඹ
දිනක් නොවේ වරුවක් නිහඬවම නුඹ
සිතක් පෑරුවා ගිණි කඳු පැරද සිඹ

ඇස්දිස් තියන් මානේ රඳවා බලපූ
වස් දොස් යවා සුන්දර සිහිනෙක සැතපූ
ඇට්ටර කමට මම අතහිත බොට තියපු
වස්තුව මෙයද මට දුන් ගින්දර කියපූ

වරදක් දුටුව තැන උපදෙස් දීම ගැටී
දවසක් දෙකක් නොව ජීවිත රැඳෙනු හැටී
නුවණක් ඇතොත් ඒ දෑසින් දකිනු වැටී
පොත්තක් පාට වූ පමණින් ගස නොවටී