ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැයෙන් සමුගත් හාතාගොඩ විමලසිරි කිවිඳු

දැයෙන් සමුගත් හාතාගොඩ විමලසිරි කිවිඳු

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2023-May

[අතකස ප්‍රබල යාවජීව ප්‍රවීණ කීවිවරයකුව සිටි බක් මහ 19 දින
අභාවප්‍රාප්ත වූ හාතාගොඩ විමලසිරි සූරීන් වෙනුවෙනි ]
_______________________________________

හාතාගොඩ කිවිඳු කිමිදුණු කවි සයුරේ
වීණා හඬක් වන් කවි හඬ නැගු මිහිරේ පෑයූ කසුන් තරුවක් අතකස අඹරේ
පාවී ගොස්ය අත් හැර නුබ කුස අඳුරේ

අග ටම ගොසින් තරණය කොට දිවි පවුර
නැග ඉහළටම වෙසෙසින් සැලු රැස් දහර
හුග කාලයක් තව පවතින කවි මිහිර
දිග ගමනකින් පසු නැවතුනි බව කතර

ගුරු සේවයෙන් පසු රැදී අධිකරණ සමේ ගරු තනතුරු දැරූ යුගයක් සතර ඉමේ
තරු අත් අකුරු පැදි ලිවු පන්හිඳෙන් ගමේ
කරුණා බරිත සිත් ගඟුලක් සිඳුනි බිමේ

උන් නා උඩින් අප හා අපි තුරුණු කළ
සන් නාමය ඔබේ මිනිසත් කමය නිල
පින් මහිමයට ලක් මව ලැබූ ඉසුරු පල
මින් පසු යළිත් නොපිපේ කවි විලේ මල
—-
පාවී අනන්තයටම ඔබෙ බලැති හඬ
යාවී රැගෙන ඇත විස්වයෙ තැනක ඉඩ
මාවී කෙතක් වැනි රස විඳි විහග තුඩ
ගෑවී සිටී ඔබැ රුව අප සිත් හි වැඩ

සතහට සුවය රස විරිතෙන් ව්ඳ ගන්න
කවියට කවි කමට යළි යළි පණදෙන්න
සවනට මිහිරි හර බර කවි අහගන්න
නිවනට නොගොස් යළි මිහිකත උපදින්න
==============================
කලාභූෂන කිවිපති කවිධජ
ඩබ්ලිව් කේ සරත් විමලසිරි
(අතකස හිටපු සම ලේකම් )