ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැක රහසේ දිරා යතී

දැක රහසේ දිරා යතී

ප්‍රීති රන්දෙණිය
2023-April

ගිනි ගන්නවා වාගෙයි වැව් තාවුල්ල
ඉරි තලලා ගිහින් දිය නෑ වැව් පතුල
කුඹුක් ගසේ මුල් දිරලා පිපාසෙට
කොකාගෙ සුද මඩ පතුලේ නිදාගෙන

අපා දෙපා සිවුපා සැම බඩගින්නේ
කලා සොලස පිරි සඳ කැහැටුව අහසේ
වලා කුලක් නැත කදුලක් හෙලන්නට
ගසට හිතක් නෑනේ දුක කියන්න ට

විසල් රුක්ෂ දැති රෝදෙන් හැඩ කෙරෙති
මහ මැදුරක වන පලසක සුව සදති
කකා බිබී නටනා උන් දැක හඩති
උන්ගේ රහස් දැක රහසේ දිරායති…