ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඩැෆඩිල් මල්

ඩැෆඩිල් මල්

ආචාර්ය මංජුලා දිල්කුෂි සිල්වා - High Wycombe - UK
2024-April

යායකට කහපාට රෙදි ඇතිරුවා වගේ
නුඹ දිලෙනවා දුරට සොදුරු ඩැෆඩිල් මලේ

සද එලියේ තරු එලියේ නොදිලුනත් නුඹෙ පාට
පිනි වැටුනු හිමිදිරියෙ නුඹ දිලෙයි හිරු ගාව

දින කීපයයි තවම හරි හැඩට පිපීලා
කිමද මෙපමන විගස යන්නෙ නුඹ මැලවිලා

පරිසරයෙ නැවුම් පහසත් එදා විදි විලස
නොමැති බව පසක් කර යයිද මියැදි මෙලෙස

සිත්තරෙකුගේ සිතුවමක ඉතින් දැවටිලා
නුඹ සිටිනවා දුටිමි රාමුවක කොටුවෙලා