ජොගින් පාත් වේ

වෛද්‍ය චතුර එම්. විමලරත්න - වැල්ලවාය
වෛද්‍ය චතුර එම්. විමලරත්න - වැල්ලවාය
2021-September

දෙකේ ඇලේ මායිමේ
බුසල් පහක් කඹුරලා
පෝර නැති නිසා බැතමිටි
බාගයක් ම අඩුවෙලා

වසංගතේ රට පුරාම
නෑදෑයෝ තනිවෙලා
අත්තමකට අල්ලගන්ඩ
ගොයියෙක් දුර්ලභ වෙලා

පන්තිය ඔන්ලයින් නිසා
පෝන් එකක් ඉල්ලලා
හිච්චි එකී පලු ගහ උඩ
පුල් සිග්නල් හොයා හොයා

උදේ ඉදන් රෑ වෙනකල්
මං තනියෙන් කොටනවා
පැරකුම්බා පිළිමය ළඟ
කදුළු වැටී වියළිලා

කන්ඩ නැතත් රටක් තියේ
ගැම්ම තමයි හිතෙනවා
ගල් විහාර සිමාවේ
සුදු බුදුරැස් පේනවා

අමතක කර ලෞකික සැප
තද බොටමක් පිට් කරං
වරෙන් සුමනො ජොගිං යන්ඩ
වැවු බැම්මට සෙට් වෙලා…