ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජැක්සන් ඇන්තනි

ජැක්සන් ඇන්තනි

කුමාරි විජයරත්න - ලන්ඩනය
2022-September

සිංහය වෙලා පැය දෙකකට කලියෙන්
ගිජිඳෙකු ළඟ වැටුනේ ඇයි ඔබ මෙලෙසින්
රස මතකයන් ඔබ ගැන ඇන්තනි ජැක්සන්
නොමැකී තිබේ, පතනෙමි සුවයක් ඉක්මන්

දැනුමද හැකියාව එක විදිහට තිබුණා
කලා ලොවේ මුල් පිටුවේ ඔබ රැඳුනා
පුවත අසා හදවත හරියට රිදුනා
දෙවියන් බුදුන් ළඟ ඔබ වෙනුවෙන් වැටුනා !