ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගොවියාගේ ඉරණම

ගොවියාගේ ඉරණම

අන්ජලී චන්දිමා සිල්වා - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
2022-June

ගොවියාගේ ඉරණම

කෙසඟ සිරුර වාරු කරන්
කුඹුරට බැස උදේ රැයින්
කුඹුරු කොටන ගොවි රජවරු
අද මහ පාරේ

කණකර ටික උකස් තියලා
කුඹුරට වී පොහොර අරන්
කුඹුරු කෙටුව මෝඩ කමට
නෑ වාවන්නේ

දරුවන් කුස ගින්නෙ නිසයි
හාල් ටිකක් ණයට ගත්තෙ
රජකමටත් සුදුසු ගොවියා
සිඟමන් යදිතෙයි