ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගැහැනු

ගැහැනු

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2024-February

හෙටක් දැකුමය එකම සිහිනය
රැයක් නොනිදන දවස් බහුලය
මලක් පරදන ළපටි පෙනුමය
ගලක් හදවත හරිම දරුණුය

සතුට දැක්කෙත් මැදින් කඳුළුය
ගලන ඉඳහිට යටින් ඇසිපිය
දෙන්න ලොබ නැත වුවද සිත කය
දරුපෙමට දිගු වුනෙම සසරය

තලෙළු සුදු කළු පාට විවිධය
කොට දිගට රැලි ගැසුණු මුහුළය
දුක මැදින් හිනැහුනත් නිහඬය
උන්ට ලෝකෙම කිව්වෙ ගැහැනුය