ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගාසා තිරයේ සිතුවිලි

ගාසා තිරයේ සිතුවිලි

ශ්‍රියානි උඩුගංගොඩ - මහනුවර
2023-November

දේශ සිමා කිසිත් නොදන්නා දරුවන්
උර මතම වැළද ගති රුදුරු ලෙස මරුවන්
උමතු ලෙස ගිණි බිදිති හිත් අහිමි මිනිසුන්
ඔටුණු පළදනු කුමට අසල යුද නටබුන්

ජිවිතේ රැක ගන්න මග දුවන මිනිසුන්
කුස දැරූ දරු පැටවූ මග මැරෙන ගැහැනුන්
හෙලු සුසුම් එකතු වී මේඝයක් විලසින්
පොළව මත මැවී ඇති වැට කඩුලු මැකීයන්

යුද බිමට අවැසි කල අවි හැදු මිනිසුන්
අවිවලට අවැසි ලෙස යුධ බිමක් හදමින්
වියරු වී ගිණි නගන මිහි මඩල සැලෙමින්
සාමයේ වැසි වැටී ගිණි පුලිඟු නිවියන්

19/10/2023