ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කින්නරා වෙමී….ප්‍රියේ මම

කින්නරා වෙමී….ප්‍රියේ මම

කුමුදි නෙත්තසිංහ - මොරටුව
2022-March

කින්නරා වෙමී….ප්‍රියේ මම

ශුංගාර මුවනත සදිසි පබවත
වනරාජ නරනිඳු සැනෙන් කළඹන
ඉන්ද්‍රජාලික ශ්වේත කෙවිළිය
අනල හසඟන දියට බට සඳ

ඕලු ,අම්බුජ සොවින් ඇඹරෙන
සිඟිති පියොවුරු වසා දැවටෙන
දියකෙළින මත්ස්‍යයන් සිහිසුන
වුණා දැවටී ඇගේ සලු පිලි රිසින

තවාරා කොකුමඟර උවැසිය
නොපිපි පියුමකි රුසිරු දිගැසිය
ඇවැසි නැත මධුපාන මත්වෙය
දුටුව මනකල් ඇත් පැහැ දිගැසිය

නැගෙන දියරැල් නිසොල්මන්වය
වැදී රතැඟිලි හංසාංගනාවක
යනෙන පාරුත් අතරමංවය
සිතුණි වන්නට විලෙහි කින්නර

කුමුදි නෙත්තසිංහ, මොරටුව.
කංචුක චිත්‍ර ශිල්පිනි, රැජිනිය කවි පිටුව සංස්කාරක.