ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කාන්තා දිනයක් පසුවිය (මාර්තු 8)

කාන්තා දිනයක් පසුවිය (මාර්තු 8)

කෝ ආනන්ද - පැරීසිය
2022-April

උප්පත්තිය
සොබා දහම් නියාමයකි
ලිංගභේද ඒ දහමේ
ක්‍රියාකාර ප්‍රභේදයකි
මිනිසා සහ ගැහැනිය
ගැහැනිය සහ මිනිසා
එකිනෙකා වැළඳගත මනා
ඇල්මෙනා ස්නේහෙනා දිනා
ජීවමය පුංජයකි විස්මෙනා පිබිදෙනා

ගැහැනිය ද මිනිසා ද නොමැති ලොව කුමට
අල්පා යුෂ්ක වුව උනට
මේ ජීවීන් ගේ ජීව වායුව
කල්ප ගණනින් ගිණිය නොහැකිමය
මිණිය නොහැකිමය සිතිය නොහැකිමය
අපරිමිත නිර්මාණ ශක්තිය ඔවුන ගේ
හිරු සඳුවන් ගහතරු පිරි සක්වල කොතෙකුත් ඇති
ගැහැනිය සහ මිනිසා වන් ජීවමාන සත්වයො නැති
සක්වල අපමණ ඇති
මිනිස් පවුලෙ ගැහැනිය ගැන පරස්පරය ඇයි මේ හැටි