ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කවිය ජැක්සන්ට

කවිය ජැක්සන්ට

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2022-September

වුවත් නළුවන් සියල්ලන් අපි රඟන ජීවිත රඟහලේ
සමත් නොවෙමුය වේදිකාවක රැඟුම් පානට මනලොලේ
ගෙනත් උපතින් වාසනාවක් ඇතොත් දන මන තුටුකළේ
නුඹත් ජැක්සන් ලබා එම පින දිනාගෙන ඇත මනුකුලේ

දිගට අවුරුදු ගණන් නොකඩව ප්‍රථමයා වී දිවයිනේ
ලැබුව සම්මානයන් විතරද ප්‍රේක්ෂක ගඟ දිගුවුනේ
කුමන චරිතය කළත් එයහට පණ පොවාලයි නැවතුනේ
වෙහෙස හින්දද පුංචි කලකට තිරය පිටුපස සැඟවුනේ

දෙසුම හරබර මියුරු වදනින් ගැඹුරු හඬ වැටි සවනතේ
අඩුව දිස්වෙයි නොඉවසිල්ලෙන් සිටිමු අසනට ප්‍රියවෙතේ
නොකර නැවතත් කේවට්ටකම් අගය සුරකිනු හදවතේ
හනික සුවලැබ එන්න හිතවත බලාසිටිනා අපවෙතේ