ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබෙ රූ ඡයා…..

ඔබෙ රූ ඡයා…..

asiri wijesekara
කලාපති ජනාර්ද ආසිරි විජේසේකර - කේම්බ්‍රිජ්
2023-April

නොමිනිස් වෙසින් සැරිසරණා මිනිසුන්නේ
ජිවන රථය මොන මාවතෙ පදවන්නේ
මුල මැද මතක නැති අය හැම තැන ඉන්නේ
ඔය රුව යටින් වෙස් මුහුණකි මතුවන්නේ

ක්‍රේම්බ්‍රිජ්