ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උන්මාදයක රස

උන්මාදයක රස

සිසිර කුමාර බණ්ඩාරගම - බ්‍රිස්බෙන් - ඕස්ට්‍රේලියාව
2021-March

උන්මාදයක රස හඳුනන්නේ – උන්මාද වූවන් පමණයි
සන්තානයක සුව මතුවන්නේ – සන්තාපයක් හා සමගයි
පෙම් ප්‍රාර්ථනා බිඳී ගිය හදකට – අන්දකාරය නිවනයි
උන්මාදවූවනි දැන් ඉතින් – හිස් වූ මධු බඳුන් පුරවන්

සිහිනේ බිඳී – දෙනුවන් තෙමී
සුන් වී හදේ පැතුමන්
සුසුමන් හෙලා – කඳුලැල් සලා
ලතවී පලේ කිම දැන්?

හිස් ප්‍රාර්ථනා – දුක් වේදනා
හදවත් දවයි නිබඳේ
මේ ජීවිතේ අරුතක් සෙවීමම
උමතුවකි සබඳේ