ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඈ..

ඈ..

සුදර්මා වීරක්කොඩි
2024-May

සුපහන්‍ ය, සුපිවිතුරුය
නිසසලය, නොවිසිරුනිය
සුමිහිරිය, නොනිමිය
පැහැදිලිය, අපමණය…
සන්සුන්‍ ය, දිලිසුනිය
ආලෝකමත්‍ ය, ගුණවත් ය
මනස නියාමනය කළාය.
සියලු අසුබවාදී සිතුවිලි පහන් කළාය.
විශ්වයම එකමුතු කළාය.
හැගීම් නම් සුළි සුළඟ මැඩලුවාය.
වේදනාවන් අවබෝද කළාය.
සැනසුම සංයෝජනය කළාය.
පරිවතනීය වෙනස අත්විදෙව්වාය.
පීඩාකාරී ඉල්ලිම් සමනය කළාය.
සුසුමක සැබෑ ගමන පසක් කළාය
හුස්ම රිද්මය රූප රාමුවක තැබුවාය
ඈ භාවනාව නම් විය..
භාවනාව කවියකි
කවිය භාවනාවකි…
ඉබේ ආ වචන රැළි
සුලියක් නොවී සැනහුනි…
එබැවින්ම ඈ කවියකි.
සංයමය ගෙනා කවියකි..
කවියම භාවනාවකි…

Photo credit ; Barcelos_fotos