ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඈ මාලනී මෙසේ සිතුනි

ඈ මාලනී මෙසේ සිතුනි

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2023-December

අයුක්තියට එරෙහිවෙලා
යුක්තිය තහවුරු කරන්න
හඬ අසිපත සටන් කළා
ගී මල් හිස පළන්දන්න
ඇති උන්ගේ වැඩවල හැටි
පොඩි උන්ටත් කියා දෙන්න
යුගයේ ගැහැනිය නුඹ වේ
සත්සර ගී නාද දෙන්න

හීන දකින පෙම් සිතිවිලි
පමණක් නොව රට හදන්න
එදා පවන හඬ නැගුවේ
දරුවන්ටත් හිනා වෙන්න
එහෙත් තවම මොකද? වෙන්නෙ
අදටත් බැහැ හිතා ගන්න
ඒ වුණාට ඔබ හඬ නැගු
සත්සර ගී නාද දෙන්න