ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අහිමි වුවත්

අහිමි වුවත්

රත්නපාල ගමගේ - ස්විස්ටර්ලන්තය
2022-January

මගුල්පෝරුව
සිතට නෑ දුක්
ගිලිහුනත් දෑතේ
රන් වළලු හැඩ වැඩ කළ
නොබැලුවත්
හැඩරුව
මගුල් සාරියේ
ගැට ගසා වේල්පට
ගියේ ලොකු දෝණි
මනාලයෙක් නැති
මගුල් ගෙදරක
එතෙර වන්නට
සසර දුක් වලින්

කිතුල මල් රෑන් වන්
දිගු කෙස් කළඹ
කපා බිම හෙළු පසු
හිස වටා කරකැවෙන
යන්තරය මොහොතකින්
මතු කළේ මුඩු හිස

ඉනුවේය ගිහි ඇදුම
පැළැද බුද්ධ චීවරය
පාත්‍රය අතට ගෙන
වැඩියාය බුදු ගෙට
ජනේරුව එළඹෙන්නට
කළියෙන් මොහොතකට