ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අත් හැරීම

අත් හැරීම

උපාලි අත්තනායක - මහනුවර
2023-November

දුටුවානම් දුටුවා පමනයි
ඇසුවානම් ඇසුවා පමනයි
චේතනාව අත්හැර දමලා
වින්දනයට ඉ ඩක් නොදී
තන්හාවට වහල් නොවී
සිතුවිල්ලක් අත්හැරීම
බුදුන් දෙසූ දහම එයයි

දකින ඇසෙන ගඳ සුවඳත්
දොඩන වදන් බස් ගුනදොස්
නාම රූප ගොඩනගලා
අත් කරගෙන තණ්හාවෙන්
වින්දනයක් ලබන්න මයි
ගෙනයන්නේ ජීවිතයම
අත්හරින්න නොහැකි කමට

පොදි බැඳගෙන කර්ම පොදිය
ජීවිතයේ සැපවිඳින්න
සැපය කියා දෙයක් නොමැත
අවසානය දුකම තමයි
මමත්වයයි තන්හාවයි
එකතුකරයි මැරෙන තුරා
අත්හරින්න නොහැකි කමට

උක්දඩුගොඩ
පෙතියාගොඩ ගෙලිඹය
මහනුවර