ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අඬමු ද රට තොටේ – නැති ද සළු හැඳ ඉණ වටේ … ??

අඬමු ද රට තොටේ – නැති ද සළු හැඳ ඉණ වටේ … ??

මහාචාර්ය ටී. එල්. ගුණරුවන්
2022-October

මරණයෙදි කෙනෙකුගේ
නැහැ කිසි සතුට සිතෙ මගේ
එතෙකුදු දැක රඟේ
මවිල් ඉපිළෙයි සියොළඟේ

අපෙ රට යට කරපු
සුවහසක් දූ පුත් මරපු
හෙළ දැයට වින කරපු
අදිරද නොවෙ ද මහ රුපු ?

පෑගු දැයෙ තිබු ජවේ
ඉදිරු නිදහස සිහි මැවේ
කුමට තැවෙමු ද ලොවේ
උන් ගිය කල දි පරලොවේ ?

නැති ඉසුඹු එම රටේ
දී ඇත මෙහෙට ගැසු ගැටේ
අඬමු ද රට තොටේ ?
නැති ද සළු හැඳ ඉණ වටේ ….??

මැරුණු අපෙ විරුවනට
නුදුන් ගරුවක් කිසිවිට
දිය යුතු ද සතුරනට ?
නැති ද සිහි අපෙ මොළයට ….??

අපේ පර ගැත්තෝ
රට ගැන වගක් නැත්තෝ
කළුසුදු ඇබිත්තෝ
අවමඟුලෙ යන ඉත්තෝ

දෑ හැඟුම නැති එවුන්
රජ පුටුවලට යැවු පවින්
වැටී රට යළි දණින්
සුුදු වැඳුම නෙතු හැර බලන්….

දැයෙ අපෙ නිදහසට
ලේ වැගිරු හෙළ විරු හට
නිගරු දෙන රටකට
හිරු පායයි ද කෙලෙසට ?

දහ අටේ – හතළිස් අටේ
පොළොවෙ හෙළු ලේ මුතු කැටේ
විරු ඉපිද යළි රටේ
දීන සිවලුනට දෙනු මැන බැටේ …. !!!

2022 සැප්තැම්බර් 17