ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිරු දෙවියොත් දිගු ගමනක

හිරු දෙවියොත් දිගු ගමනක

විමල් ඇම්. ගමගේ
2023-October

ඔයා එන්න අපිත් එක්ක
පොඩි බේබිට තනි රකින්න
ඉස්කෝලේට උනත් යන්න
අපි කැමතියි උදව් වෙන්න

එහෙම කියා එක්ක ඇවිත්
ආල කතා හුළඟෙ ගොසින්
රම්‍යලතා කියන නමත්
සෝමා කියා කලා වෙනස්

ලොකු බේබිත් රට හැරගොස්
මට පමණයි සියළුම දොස්
කිසිම දෙයක් නොදුටු විලස
හිරු දෙවියොත් දිගු ගමනක