ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිත බැඳෙන්නට කාරණා.?

හිත බැඳෙන්නට කාරණා.?

නිමල් අබේසිංහ - කඳාන
2023-December
නෙත් කැළුම් විදුවන මුදුවත.
කොඳ කැකුළු  පුබුදුවන සඳවත .
අප්සරාවිය  නුබයි මිහිමත .
හදේ කොතැනක ඉතින් සඟවත .
අලි ඇතුන් නතුවෙනා මදාරා .
තුරක සුවඳැති ගජ මදාරා .
ලැසිගමන කෙනෙරෙකිය උදාරා .
විඳිය හැකි රතියක්‍ ය රසාරා .
සිහිල සෙනෙහස කාට  දෙන්නේ .
කුහුල සිත තුළ ඉපිලවන්නේ
මාල ගිරවිය සේ දොඩන්නේ .
කෝල නෙත් වෙතමයි එබෙන්නේ .
දිනිඳු සේ හිමිදිරියේ  පායනා.
උලිඳු  සේ නිශාවේ බබළනා.
මලිඳු  සේ බිඟුන්ගේ  සේවනා .
කිමද බැත හිඳෙන්නට  කාරණා .
අයිතියක්  නොලැබුණු  ද කිසිදා.
අත්රින්නට නොහැකිමය  සැමදා .
සම්මත අසම්මත  යැයි නොබෙදා .
පෙම් කරන්නට ඉතින්  ඇතිවෙද බාධා.