ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිත පිරෙන නත්තල

හිත පිරෙන නත්තල

ආරියවතී විජයන්තිමාලා - අකරවත්ත, මූනමල්දෙණිය
2021-December

රවි උපුලි කෝ අම්මෙ
ඒ ගොල්ල ගෙයි ඇද්ද
ගවලෙනක් සාදන්ට
අදහසක් හෙම නැද්ද

මොනාවත් ගේ දොරේ
අඩුපාඩු වක් වත් ද
ඇත්නම් කියන්නකො
ඇයි ඔයා නිස්සද්ද

පුතාලගෙ යාළුවෝ
ඇවිත් ගෙයි දොරකට
ඒ අයව සොයනවා
ගවලෙනක් සාදන්‍ට

මගෙ හිතේ ඇති වුණේ
සතුටක්‍ ය පීනන්ට
ජේසු වැඩියා වගෙයි
මගෙ පුංචි ගවලෙනට

අඩුපාඩු නෑ පුතේ
මේ වෙලාවේ අපට
අවැසි දේ පුළුවන්‍ ය
හැකි තරම් සපයන්ට

ඒ අයත් ගෙනැවිත්‍ ය
බොහෝ දේ ගවලෙනට
ජේසු වැඩලා වගේ
දුප්පත් මගෙ හිතට

හිඟ වුණත් බොහෝ දේ
මේ ලැබුව නත්තලට
හිත පිරෙයි සතුටින්ම
ආදරය ලැබුණාම