ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිත ගියතැන මාලිගාව……

හිත ගියතැන මාලිගාව……

asiri wijesekara
කලාපති ජනාර්ද ආසිරි විජේසේකර - කේම්බ්‍රිජ්
2022-July

කඳුළැලි වලට නෙතඟින් එන තබා තිත
සිනහව විඳගනිමි ලෙසටම අසීමිත
දැරුවත් ලෝ දනා නෙක නෙක බොහෝ මත
ඉදිවුනි මාලිගා ගියතැන මගේ හිත..