ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිටි-වන-ය

හිටි-වන-ය

මාලපල්ලේ කුමුදු අමරසිංහ - උතුරු ලන්ඩනය
2021-July

අරගෙන අලුත් අරුතැ’ති හෙළ පද වස් සා
පරගැති නොවන ලෙස සකසුරුවම් බස් සා
තරඟය නොමැති තරඟයකට මුල ගස් සා
වර-වර කියන්නට හිටි – වන – කවි දස් සා

අසන දනා තළමින් අත්පුඩිය වැරෙන්
කියන කතා අසමින් නද හඬන සැරෙන්
දසුන මවන මනසේ පද ගැටෙන සරින්
අසුන ගනී දෙ පස ම කවි වරමෙ නමින්

රෙද්ද බැනියම ද කලිසම කමිසය ද
ඉද්ද ගැසූ සේ සැරසුම යුදයට ද
විද්ද පද හියෙන් දෙ පලු ව කැපුමක ද
සද්ද මිසක හිතවත්කම එලෙස ම ද

ප්‍රතිවාදියා වේගෙන් පවසන දේ ම
අනෙකා හරවමින් ඔහුට ම පැවසී ම
තරඟයකට පුරයි දිනුම ද පැරදී ම
වෙනසක් නොවෙයි හැකියාවයි පෙළඹී ම

උපමා – උපමේය ගෙන හැර දක් වන් නේ
කළතා රසය මිහිරත් උපදා දෙන් නේ
වෙසපති නැතොත් විසපති නැටුමට එන් නේ
කිවිපති – කිවිපතිනි කවි හර සර සන් නේ

රස – බර අරුත් දනවන තැන-තැන ගෙතුණූ
කවි -කර කියන අන්දම අහගෙන සිටිනූ
කට – සර වදන් ඉඳ – හිට මතු වෙන ළකුණූ
හැම – වර උලුප්පයි සිත උපදන කරුණූ

සියුමැලි ලෙසට සඟවා පද අතර බ හා
දෙන්නට සොඳුරු සිතුවිලි රූ හදට ව හා
සඟවන අරුත පැති දෙක පිහියකට එ හා
ගෙන යන්නට කියමු කවිකම දන්න ම හා

අවුලා ගනිති සමහරු පද පුපුරු ගිනී
වවුලා වගේ එල්ලී සිල බඳිති වැනී
කොවුලා පරාදයි නිතර ම ගැයෙන තැනී
අහුලා ගනී කට පල්ලෙන් බහින පැනී

සැසැඳුම ගැළැපුම ද පද අරුත ද අ රු ම
වෙසෙසෙකි විමසුමට සෙව්වොත් පද න රු ම
දැනුම ද හැකිකම ද පද පෙරළියෙ පි රු ම
හිටි-වන-කවෙන් කිව හැකි දේ ඇත පු දු ම!!

01/07/2021