ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හාවා සහ ඉබ්බාගේ ලංකා තරඟය.

හාවා සහ ඉබ්බාගේ ලංකා තරඟය.

ආරි ලියනගේ - ඉතාලිය
2021-August

හාවෙක් කන්තලේ ගොවිජනපදය කැලේ
නිතරම කියෙව්වේ හා- ඉබි රේස් බොලේ්‍
ගත්තා තීරණේ පොත ගිනි තියල කැලේ
තරගෙට අඞ ගැහුවා ඉබ්බට ඉන්න ඇලේ

ඉබ්බා දිනුවේ හැමදා පිටරට දේසේ
පරදවා සත්තකින් මේ සිංහල දේසේ
කටමැත දොඩන හාවා කියනව මෙලසේ
අලුත් පොතක ලියවෙයි මා වීරයෙකු ලෙසේ.

තරඟය පවත්වන දිනයත් උදාවුනා
ඉරිදා පොලට ගොවි ජනයත් ලඟා වෙනා
හාවා යන්නා දුව පැන පැන වේගයෙනා
සුපුරුදු ගමනෙ ඉබ්බා එන්නා හෙමින්නා

බයිසිකලේ සිමියොන්ගේ කබල් වෙලා
පොලට ගියේ එලවලු විකුණන්න බලා
මද්දහනේ එද්දී යලි ගෙදර බලා
දැක්කා ඉබ්බා ගාටනවා ඉදිරි බලා.

මයියොක්කයි ඉබි මස් රස නොවෙද කියා
සිමියොන් සෙමින් අල්ලාගෙන හොඳයි මෙයා
ලැගේජයේ බැඳ හිස පසු පසට තියා
ඉබ්බා විපරමෙන් හාවත් කොහේද කියා

බෙලෙක් හඞට හාවත් ස්ලෝ වුනා වගේ
ඉබ්බා පසුකලා ජය කනු මොහොතෙ අගේ
කිව්වා මෙලෙස දික් කරමින් බෙල්ල උගේ
ගියත් මසට වෙන්නේ නෑ සෙකන්ඩ් සගේ