ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හදවත් ගාසා තීරයට පහර දුන් ඇය

හදවත් ගාසා තීරයට පහර දුන් ඇය

ලලිත් ද සිල්වා - නුගේගොඩ
2023-December