ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සොබා දහමෙන්

සොබා දහමෙන්

චන්ද්‍රා සේනාධීර - නවසිලන්තය
2023-March

ගේ දොර නිහඬයි නිසංසලය
පොඩි පුතු නිදිදැයි මට සිතූණි
ඇඹරි වැනුණු ගස් වැල් නිදි බරය
අනෝදා වැහි බිඳු විදුරැ කවුළුවේ වැදි නඟන,……
බියංකර ගෝෂාව භයංකාරය
පියස ගැලවී ගේ දෝරේ ……
ඇඳ යට සැඟවී සිටි පොඩි පුතු තුරැල්ලට …..
මුහුදු ගිය සැමියා ගිලන් රියෙන් ගෙදරට
ඒත් කෝ ලොකු පුතු …. ..
සුලි සුළන් රැල්ලට අසුවුණාද,..
Cyclone (ගේබ්‍රියල් ),… . .
නුඹ
හැඩිදැඩි රැදුරැ විනාශකාරී
වෙසෙන් ගැඹුරු මුහුදේ උපතින්
ගොරවමින් විදුලි කොටමින්
අවකාශයේ ශක්තිය මුදා හැර
අහෝ,….කළ විපත,……
සොබාදහම ඇයි මෙතරම්ම නපුරු

19/2/2023