ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සොබා අසිරිය………..

සොබා අසිරිය………..

මානෙල් ගමගේ - බොරලැස්ගමුව
2024-May

කිචි බිචි ගගා කුරුලන් පානා සද්දේ
සමනල රෑන එහෙ මෙහෙ පියඹා ඇද්දේ
සුපිපුණු කුසුම් සුවඳක රසයක්
මැද්දේ
සිරිබර උදෑසන සතුටක් සිත
වැද්දේ

මිහිදුම් සළුව මිහිළිය මත පතිත වෙලා
ඉවසුම් නොදෙන සීතල එයි අවට ගලා
සැනසුම් දෙවන ගත සිත දෙක
අවදි කලා
උණුසුම් සුවය වින්දේ සතුටකිනි බලා

කඳු පෙළ දිගේ එන වැහි බීරිම අතරේ
බිඳු දිළිසුනා පිණි කැට හිරු.රැස් පැතිරේ
ලඳු මං තලා පිස එන
පවනින් නිතරේ
සඳු තරු සමග සොබදම්
කවියක් මැතිරේ

ඉපනැලි තිබේ කෙත් වතුවල
තෙත පිරුණු
සෙවනැලි ඇඳේ හිරු මැදියම
වෙත දරුණූ
නොවමැලි වෙමින් ගොවිලිය
නැගිටින අරුණූ
සියුමැලි ගතට වෙහෙසක් දැනුනිද කරුණූ

පිපි මල් කැකුළු සුවඳක් නැහැයට දෙද්දී
හැපි හැපි සුළං තුරු ගොමුවල යයි පැද්දී
අපි සැම දෙනට දිනයට
සිරියක සිද්දී
සුපිපුණු ඉර මලින් රැස් කඳ
එයි ඇද්දී