ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුසානයේ මුරකරුගෙන්…

සුසානයේ මුරකරුගෙන්…

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2021-July

තාප්පය උසයි මුදුනේ කටු ඇන්න
ගේට්ටුවෙ දම්වැලයි ලොකු ඉබ්බෙක් ඉන්න
නොකැමති නමුත් කිසිවෙකු මෙහි පිවිසෙන්න
කාගෙන් රකින්නද මේ මුරකා ගොන්න

දෙපයින් ඇවිත් පමණක් හැකි පිට වෙන්න
උරතල මතින් ආවොත් වෙයි නවතින්න
දිවියේ රැස්කරපු හැමදේ හැර යන්න
සිදු වුණ අය එන්නෙ නිරතුරු සැත පෙන්න

ජේසුට නොතිබු දේ පල්ලිය තුළ රකින
අත්හල නමුත් හිමි පන්සල රැස් කරන
සැමදේ රකින්නට මුරකාවල් යොදන
ලොව අරුමයක් වෙද රකිනා එක සොහොන

මරණය සොරා ගන්නද පිටතින් පැමිණ
එලියට ඇවිත් යයිදෝ ජීවිතෙ රැගෙන
මරණය නියත බව තේරුම් නොම ගැනෙන
මිනිසුන් නිසා පවතියි ලොව හැම සටන

සොරකම ඉහළ සිට පහළම තැන තිබෙන
අදවන් දිනක හැකිවිට සොහොනට පැමිණ
තේරුම් ගන්න මේ අති වැදගත් කරුණ
හැරයමු සියළුදේ දිනයෙදි අප මරණ